Het koor 'DE VROOLIJCKE NOOT' bestaat uit 25 dames en wordt muzikaal begeleid op piano en Tyros Keyboard

waar een heel orkest wordt uitgetoverd. Tevens is er geluidsaparatuur aanwezig.

De verschillende acts die tussen het optreden door worden uitgevoerd betreffen:

De tovenaar

3 zingende nonnen

2 levensechte konijnen

Een Weense wals waar door drie dames rozen

worden uitgedeeld

Twee Spaans aangeklede dames met gitaren. 

Een aantal liedjes naar keuze van Willeke Alberty door Janny gezongen

'De vlieger' van Andre Hazes met een vlieger en een brief

4 violisten met een klassiek intermezzo 

Een heuze echte Pavarotti die het wereldberoemde lied 'Nessum Dorma' zingt

De zigeuneract met viool.

Lied uit “De Jantjes” door Frans en Marjan gezongen

0